Siri Christensen
Sanger, arrangør, dirigent
 

 


Duett

Jeg opptrer i ulike anledninger med repertoar fra forskjellige sjangere. Det kan være i rent underholdningsøyemed, i begravelser, i bryllup og ved «events».  Det kan også dreie seg om markeringer, jubiléer og som innslag i et større arrangement.
Som oftest samarbeider jeg med pianist, men spiller også selv hvor det i tillegg er en annen instrumentalist. Eksempelvis med blåseinstrument eller bass.